Medlemskap i Bygdegårdsföreningen

Vill du bli medlem i Dockekulla Bygdegårdsförening ?

 

Kontakta vår kassör.

 

Ett familjemedlemsskap kostar  300 :-

och ett Enskilt medlemsskap kostar  150 :-