Styrelsen

Styrelsen i Mormorsgruvans Bygdegård

                                           

Ordförande :   Elisabeth Roos   tel  070- 532 99 89

Kassör:           Helena Petersson   tel  070- 331 65 12

Vice Ordförande: Mats Jacobsson tel.  070- 733 68 75

Övriga:

Marianne Hultin     tel.  072- 454 69 98

Sven Hultin           tel. 070- 68 16 43

Ulla Lord Axelsson   tel.  076- 826 00 28

Jasmine Wolf   tel.  073- 046 09 66

Kerstin Larsson   tel.  070- 561 10 75

Anders Carlsson  tel.  0120 – 135 51

Felicia Stenmark  tel.  070- 72 82 554

Johny Berg   tel. 076- 797 66 22

Programkommitté :  Birgitta Carlsson, Kerstin Larsson,

Sandra Engström, Felicia Stenmark, René Griph